اعطای تسهیلات

 

یکی از اصلی ترین خدمات صندوق توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی، ارائه انواع تسهیلات مالی مورد نیاز توسعه محصول و توسعه بازار شرکت ها و  بنگاه های خصوصی فناور یا دانش بنیان است. بر این اساس صندوق در قالب عقود اسلامی، انواع تسهیلات قرض الحسنه، لیزینگ، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین، اجاره به شرط تملیک و … را با شرایط تسهیل شده و بر اساس منابع و ضوابط به شرکت های دانش بنیان یا فناور پرداخت می نماید.

 

قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن صندوق به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده واگذار می نماید. صندوق در موارد ذيل مي تواند مبادرت به اعطاي قرض الحسنه نمايد:
الف) تامين وسايل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار يا تحقيق و پژوهش در چهارچوب سياست ها و ضوابط كلي صندوق.
ب) كمك به امر توسعه و تحقيق و پژوهش هاي راهبردي در چهارچوب سياست ها و ضوابط كلي صندوق.
ج) كمك به طرح هايي كه جنبه پژوهشي و كاربردي دارند و از ساير تسهيلات امكان اخذ كمك ندارند.
د) اعطاي تسهيلات قرض الحسنه با استفاده از وجوه اداره شده، به واحدهايي كه تامين كننده منابع پيشنهاد مي نمايد (حسب قرارداد خاص).

 

لیزینگ
لیزینگ (Leasing) نوع خاصی از عملیات مالی است و یک رشته فعالیت اعتباری تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می گردد. 
براساس قرارداد لیزینگ، موجر (صندوق) کالای مورد نظر و نیاز مستأجر (خریدار) را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین نموده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) به صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می دهد. همچنین شرکت های فناور می توانند در شرایطی که از شرکت یا سازمانی سفارش خرید دارند، اما نمی توانند منتظر پرداخت وجه در ماه های آینده باشند، مبلغ قرارداد را از صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی درخواست نمایند و صندوق، بر اساس ضوابط مبلغ را طبق قرارداد از مشتری محصول دریافت نماید.
 

فروش اقساطی
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت شود. به عبارت دیگر، پرداخت ثمن در آینده و تحویل کالا در حال به عنوان عقد بیع نسیه (فروش اقساطی) می باشد. اعطاي این تسهيلات جهت تامين مواد اوليه، ماشين آلات، لوازم يدكي و ابزار كار و تاسيسات شركت هاي دانش بنيان یا فناور بر اساس تقاضا و تعهد خريد متقاضي و ضوابط صندوق خواهد بود.  

 

جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی معین (طبق قرارداد). طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود. این عقد در بخش های مختلف صنعت، بازرگانی و خدمات استفاده است. نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که صندوق عامل می باشد بدین طریق است که صندوق ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند؛ سپس با توجه به شرایط موضوع قرارداد، حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را به غیر وا  می گذارد و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.

 

فرم های مورد نیاز برای درخواست تسهیلات در بخش «راهنمای اعطای تسهیلات» بارگذاری شده است.