تماس با ما

شماره تماس: 56276329-021
نمابر: 56276329-021


نشانی پستی: 
• مسير 1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، ساختمان اداره کل ارتباط با صنعت، شماره 108 و 106
• مسير 2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، ساختمان اداره کل ارتباط با صنعت، شماره 108 و 106
کدپستی: 3313193797

صندوق پستی: 3538 - 15815


رایانامه: aitf[At]irost.ir