راهنمای صدور ضمانت نامه

متقاضی محترم صدور ضمانت نامه

لطفا جهت تشکیل پرونده اعتباری، فرم های مورد نیاز را از لینک های زیر دانلود و تکمیل نمایید و سپس به همراه سایر مستندات لازم (مطابق با دسته بندی "پوشه مدارک عمومی پرونده اعتباری")، در قالب یک لوح فشرده یا فایل زیپ (rar.) به این صندوق ارسال/ایمیل فرمایید.
نکته ۱: لطفا پیش از ارسال مدارک، “چک لیست مدارک عمومی پرونده اعتباری“ را جهت اطمینان از تکمیل بودن مدارک بررسی نمایید.
نکته ۲: دریافت مدارک و هزینه ارزیابی صرفاً جهت اعتبارسنجی متقاضیان بوده و ارائه هر گونه خدمات مالی به متقاضیان، منوط به احراز شرایط اعتباری متقاضی می باشد.


فرم های تشکیل پرونده ضمانت نامه را از همین صفحه (قسمت ضمائم) دریافت فرمایید.